Tağut nedir?

Tağut,  Allah’ın koyduğu ölçüler dışında ölçüler koyan kimse, Allah’ın koyduğu sınırları aşan, aşmakla da kalmayan, Allah’ın koyduğu sınırlara alternatif sınırlar koyan ve insanları o sınırlara davet eden, onları kendi sınırlarına uymaya zorlayan kişi, varlık veya ideolojilerdir.

Arapça "Teğa(haddini aşmak)" kökünden türetilmiş olup kelimenin masdarı olan "Tuğyan" ALLAH Teala'ya isyan etmek anlamına gelmektedir.

Allah (c.c) Kuran'da Tağut hakkında ne diyor

1. Allah hüküm koymada kendisine ortak kabuletmez.

2. Hüküm vermek yalnızca Allah’a aittir.

3. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen: sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

4. Andolsun biz, her ümmete, "Allah' a kulluk edin, tağuttan kaçının" diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de (kendi iradeleri sebebiyle) sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.

5. Allah’ın lanet ettiği ve aleyhine gazab ettiği içlerinden maymunlar, domuzlar yaptığı kimselerle tağuta ibadet edenlerdir ki işte bunların mevkii daha kötü ve dümdüz yoldan daha sapıktır.

6. iman edenler Allah yolunda savaşırlar; inkar edenler ise tağut yolunda savaşırlar öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç şüphesiz, şeytanın hilelisi pek zayıftır.

Tağutları reddetmek

Putları ve putlara ibadeti terk etmek, onlara kesinlikle ihtiram göstermemek, onlara hürmet göstermeye sebep olacak her türlü şeyden uzaklaşmak, kahin ve sihirbazlardan uzaklaşmak demektir.

İslam alimleri incelemekte olduğu Tağutlar nelerdir?

1. Şeytan

2. Allah'ın Şeriatı Dışında Hüküm Koyan

3. Allah'ın İndirdiği İle Hükmetmeyen Hakim

4. Sihirbazlar

5. Kahinler

Tağut'a Örnekler

1. Hırsızlık

2. Faiz

3. Başörtüsü

4. Gayb

Son eklenenler

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç